מפת בסיסים

Bookmark and Share

בסיס בית הספר להגנה אווירית (ביסל"א)

בית-הספר לנ"מ (ביסנ"מ) הוא בסיס ההכשרה של מערך הנ"מ. תפקידו להכשיר ולהסמיך טירוני נ"מ לרמת רובאי 03 וכן להכשיר ולהסמיך לוחמים ומפקדים במערך.
ביסנ"מ הוא גם הגוף שמאמן את מערך המילואים ובהיעדר אגד דרום, הוא הגוף שמפקד, מנחה ומתאם את כוחות הנ"מ במרחב פיקוד דרום.
למרות התפקיד המבצעי שסגלי ההדרכה ממלאים בחירום, פעילות ההדרכה ממשיכה להתקיים גם בעתות חירום.

צעדים ראשונים

ראשיתו של בית-הספר לנ"מ בצה"ל בבית חרושת לספירט בחולות הרצליה. חודשים ספורים לפני הכרזת המדינה, הגיעו לישראל תותחי הנ"מ הראשונים ובמקום נפתח מחנה אימונים ראשי לתותחנות נ"מ, שפעל בתנאי מחתרת בשל החשש מהבריטים.

הגדוד הראשון החל דרכו כגדוד תותחי נ"מ כבד 3.7 אינץ' מכווני מכ"ם, כאשר הוא כפוף פיקודית לחיל-האוויר ומקצועית לחיל התותחנים. סוללה סדירה ראשונה הוקמה בשנת 1955 והוצבה במחנה יונה במטרה להגן על אזור תל אביב. במהלך מבצע "קדש" התווספה סוללת מילואים נוספת ובשנת 1957 הוקמה סוללה שלישית, גם היא סוללת מילואים. בסיס הקבע של הגדוד הוקם בסמוך לשדה-התעופה בהרצליה.

באוגוסט 1964 החלה הסבת גדודי הנ"מ של החיל לתותחי 70-L בקוטר 40  מ"מ, אשר נקלטו בסוף שנת 1962. הגדוד היה הראשון שהחל בהסבה. במקביל הוטל על הגדוד להסב סוללות ותיקות של גדודים אחרים לתותח החדש, להקים עבורם סוללות L-70 חדשות ולבצע קורסי הכשרה החל משלב הטירונות ועד קורס הקצינים המתקדם (קורס מפקדי סוללות). הכשרת הצוותים התבצעה עד לשלב זה בבסיס ההדרכה של חיל התותחנים.

ב-1 בדצמבר צורף הנ"מ הקני לחיל-האוויר. ההיטמעות ההדרגתית נתנה את אותותיה בלבושם של חיילי הנ"מ שכבר חבשו כומתות חיל-אוויר, אך המשיכו ללבוש מדים בצבא ירוק. העברת הנ"מ הקני לחיל-האוויר, הפכה את הגדוד לבסיס הדרכה של הנ"מ הטילי, שהדרכתו התבצעה עד אז במסגרת יחידות הטק"א.
ביולי  1976 ניתן תוקף רשמי לפעילות העיקרית של הגדוד ושמו שונה לביסנ"מ (בית-הספר לנ"מ). תקן מפקד ביסנ"מ הועלה לדרגת אל"ם.

התכנונים להעברת בית-הספר לנגב עלו עוד בשנות ה-60. הכוונה היתה להעבירו בשנת 1967 לשטח אש בסמוך לבסיס חצרים. הרמטכ"ל דאז, רא"ל יצחק רבין ז"ל, קבע בהתאם להמלצתו של אלוף מוטי הוד ז"ל, מפקד חיל-האוויר, שבית-הספר יעבור לבסיס חצרים עצמו, אך החלטה זו בוטלה לאחר שהתברר שאין אפשרות בטיחותית להגדיר שטחי אש חדשים בקרבת ביה"ס לנ"מ.

הכוונה להעברת בית-הספר מומשה רק בשנות ה-90. באוגוסט 1992 הורה מפקד חיל-האוויר, האלוף (מיל') הרצל בודינגר, לבחון את האפשרות לאיחוד ביסנ"מ עם אחד מאגדי הנ"מ. בקיץ 1993 הועבר בית-הספר לנ"מ מהרצליה לבסיס אגד שהיה בזמנו אגד דרום, במשאבים ליד קיבוץ משאבי שדה.

בעשור האחרון הוכפף ביסל"ח (בית-הספר לחי"ר) לביסנ"מ. שינוי משמעותי נוסף שבוצע עד כה בביסנ"מ הייתה קליטת גדוד הקשר. ביוני 2007 החליט מפקד חיל-האוויר על העברת הגדוד לביסנ"מ. הפרויקט הוגדר כצורך מבצעי דחוף, המשתלב במסגרת העברת בסיס לוד לבסיס נבטים שבנגב. בסוף דצמבר 2008 עברה יחידת הקשר למערך הנ"מ ונקלטה בביסנ"מ.