מפת בסיסים

Bookmark and Share

בסיס עובדה


בסיס עובדה ממוקם בבקעת עובדה בדרום. מקור שמו של הבסיס הוא מבצע "עובדה", לכיבוש דרום הנגב ואילת על-ידי חטיבות "הנגב" ו"גולני", במלחמת העצמאות. הבסיס הוא ממשיכו של בסיס "עציון" שהוקם בשנת 1972 בבקעת הירח בסיני שכלל שתי טייסות: טייסת "נשר הזהב" וטייסת "עוף החול" שהשתתפו במלחמת יום הכיפורים מהבסיס.

בשנת 1976 הוקמה בו טייסת שלישית, טייסת "התוכי המנפץ". בשנת 1979, לאחר הסכם השלום עם מצרים ולאחר החזרת חצי האי סיני לגבולות מצרים, עברו טייסות הבסיס לבסיס רמון ולבסיס החדש בעובדה. ב-30 במרץ 1982 התקיים טקס הפינוי של בסיס עציון וטקס הקמתו של בסיס עובדה. בנובמבר 1987, החליט מפקד חיל-האוויר, אלוף (מיל') אביהו בן נון, על שינוי ארגוני בחיל, במסגרתו עברו טייסות הטיסה לחצור ובית-הספר למקצועות התעופה עבר לבסיס עובדה.

כיום כולל בסיס עובדה בתוכו מספר גופים ומשמש כבסיס ההכשרה וההדרכה של החיל. בעובדה נמצא בית-הספר לקצינים של חיל-האוויר (ביסל"ק), המכשיר את הקצינים הצעירים בחיל בכל התחומים: מודיעין, הגנ"ק, אבטחת מידע, מנהלה ועוד. בבית- הספר עוברים החניכים את קורס ההכנה לקצונה ואת קורס ההשלמה החילית, בו הם מוכשרים להיות קצינים בחיל-האוויר. בבית-הספר מוכשרים 75 אחוזים מקציני החיל.

כמו כן, ממוקם בבסיס בית-הספר למקצועות התעופה (ביסמ"ת). מספק הכשרה מקצועית וערכית לכל מקצועות התעופה ולמקצועות תומכי הלחימה בחיל.

בבסיס עובדה פועלת טייסת בימוי האויב "הדרקון המעופף", הידועה בחיל כטייסת ה"אדומה". היא אמונה על דימוי מטוסי אויב ואימון טייסות החיל מול מתארי קרב שונים.

סמל בסיס חיל-האוויר בעובדה
סמל בסיס חיל-האוויר בעובדה