מפת בסיסים

Bookmark and Share

יחידת הבקרה הדרומית

יחידת הבקרה הוקמה בקיץ 1965, באחד באוגוסט באותה השנה ירדה שיירה דרומה, שהורכבה שלוש משאיות עם ציוד, קומנדקר, משאית הסעה לחיילים וצוותים טכניים. בראש השיירה עמד מפקד היחידה בהקמתה, סרן ברוך רחמים.

בשלב זה עדיין הייתה היחידה החדשה כפופה ליחידת האם בגדרה. בשנים הראשונות התנהלו אנשי היחידה במאבק מתמיד לשיפור תנאי השירות לחיילים ולמשפחות. זו הייתה היחידה הראשונה בצה"ל שבה עבדו וחיו החיילים בקצה הנגב, עם דרכי גישה משובשות. ב-16 בספטמבר 1967 הוכרזה ה"דרומית" כיב"א - יחידת בקרה אזורית. במסגרת כך קיבלה סמכויות והוסבה ליחידה עצמאית, ששלטה על רוב המרחב האווירי הדרומי. היא הפכה ליחידה גדולה, ראשונה מסוגה בארץ, המתוכננת בסגנון שלא היה מוכר עדיין. באותה התקופה יחידת המכ"ם בגדרה הפסיקה את פעילותה ועסקה עד לפירוקה בעיקר בהדרכה ובהכשרה בסיסית במקצועות התעופה.

אחרי מלחמת ששת הימים חיל- האוויר התרחב וכמעט והכפיל את כמות מטוסיו. בנוסף חלו שינויים בדגמי המטוסים ובביצועיהם: החיל עבר לאוריינטציה אמריקאית עם קליטת מטוסי ה"פאנטום" וה"סקייהוק" בזירה. שינויים אלו הגדילו, כמובן, גם את נפח הטיסות באוויר. יחידת הבקרה הדרומית ביקרה את התעבורה הצפופה של האימונים, ולמעשה עושה זאת עד היום וחולשת על מרחב צפוף ביותר.
בהמשך, עם העתקת זירת הלחימה מערבה אל אזור תעלת סואץ ועומק מצרים, היה צורך בהקמת יחידת בקרה גדולה בסיני, שתוכל לבקר את הפעילות האווירית הענפה בגזרה. פריסת מכשירי מכ"ם לאתר אום - מורג'ום שיפרה במידה ניכרת את כיסוי המכ"ם והקשר, בהשוואה לכיסוי שניתן מהיחידה בנגב. באותן השנים תיפקדה היחידה בסיני כתחנה משלימה ליב"א הדרומית. תפקידה היה לגלות תנועת מטוסי אויב, להפעיל עמדות יירוט ותקיפה, לרכז את נושא המצפים ולבקר את הפעלת סוללות טילי קרקע- אוויר ותותחי נ"מ במערב סיני.

גם במלחמת יום הכיפורים, השתתפה יחידת הבקרה הדרומית בבקרת מטוסי החיל, אך היא לא היתה לבדה: יחידת הבקרה במערב סיני, שהיתה במשך שנים בקו הראשון בנושא בקרה, וכן יחידות פורסות שסייעו במלאכה.

השינוי המשמעותי הבא ביחידה הגיע אחרי מלחמת המפרץ הראשונה: בתקופה זו חל שינוי בראיית חיל- האוויר את הזירה סביב מדינת ישראל, בטווח הקרוב וגם הרחוק. היה דרוש אמצעי נוסף כדי לקבל את מלוא התמונה האווירית, בכל זמן ובכל מקום. מסיבה זו נוסדה בתחילת שנות ה-90 יחידת בלון הגילוי של חיל - האוויר, "כמוס". היחידה, שמשימתה המרכזית היא השלמת גילוי בגובה נמוך בדרום הארץ באמצעות שימוש בבלון, כפופה ליחידת הבקרה הדרומית.

במבצע "עופרת יצוקה" ביקרה יחידת הבקרה הדרומית את כל פעילות חיל- האוויר ברצועת עזה. לאורך המבצע הופעל מגוון רחב של כלי-טיס, סוגי פלטפורמות וחימושים בתא שטח קטן במיוחד. אנשי היחידה ביקרו את מטס הפתיחה של המבצע, ולכל אורכו הצליחו לתאם ולשלב בין תקיפות משגרים, חילוצים מוסקים וסוגים רבים אחרים של פעילות.

סמל היב"א הדרומית
סמל היב"א הדרומית