יומן ארועים

Bookmark and Share
שנת 2015: שינוי במסלול צוותי האוויר פורסם בתאריך 11.11.2014
תשע שנים חלפו מאז סיים המחזור הראשון של קורס הטיס בעידן האקדמיה ובחיל נערכה חשיבה מעמיקה על המסלול. השינויים המרכזיים: מיצוי המצוינים, שנתיים פחות בחתימת הקבע וגמישות לימודי תואר שני
מערכת אתר חיל-האוויר

במהלך שנת 2015 ישתנה מסלול שירות צוותי-האוויר בחיל. עדכון והתאמת מסלול השירות של לוחמי צוות האוויר הינו מהלך מתחייב לאחר תובנות של עשר שנות "מודל האקדמיה" ושינויים בחוקי המדינה. העדכון מתבצע על רקע הצלחת מודל האקדמיה. קורס-הטיס יישאר במתכונתו הנוכחית וימשיך לכלול לימודי תואר ראשון באוניברסיטת בן-גוריון, אך במקום לחתום תשע שנים מתום הקורס יתחייבו צוותי-האוויר לשבע שנות קבע בלבד ולא יצאו ללימודי תואר שני במהלכן. "מרגע שיכנס השינוי לתוקפו יוקדשו שבע שנות הקבע הראשונות להתמקצעות בטיסה ושירות בתפקידי מטה והדרכה", הסביר רע"ן לוחמים במחלקת הסגל, סא"ל נעם. "בתום שבע השנים, בהתאם ליכולות שהפגינו ולצרכי המערכת יוכלו צוותי- אוויר המעוניינים להמשיך ולהתקדם, לחתום על תכנית שירות במהלכה יוכלו לצאת ללימודי תואר שני במגוון תחומים".

תובנות של עשור
התהליך לגיבוש מסלול השרות החדש הובל בשנתיים האחרונות על-ידי להק הכוח האדם ומבטא את רוח החיל תוך פתיחות מחשבתית, גמישות והתאמה לתקופה הנוכחית. רק בחודש אוגוסט האחרון סיימו אנשי קורס 150, הקורס הראשון ששירת במודל האקדמיה את תשע שנות שרותם במהלכן חלו שינויים רבים בחברה הישראלית ובצה"ל, שינויים אלה מחייבים הסתכלות נוספת על מסלולי השרות בחיל. "כחיל הרואה עצמו כמוביל בתחום הפיתוח והטכנולוגיה, זה בלתי נמנע שנרצה למצוא את מסלול השירות הטוב ביותר עבור אנשינו", הדגיש סא"ל נעם. בתהליך העבודה, נפגשו אנשי הלהק עם מפקדים וצוותי אוויר, בחנו את התובנות שעלו מעשר שנות אקדמיה ולמדו ביחד את הפערים והיתרונות. בשיח עלו מספר פערים מרכזיים: ראשית, כאשר כלל צוותי-האוויר התחייבו לשירות קבע של תשע שנים נוצר מצב בו הלוחמים מקודמים ללא קשר למידת הצלחתם והתאמתם למסלולים השונים בחיל. במסלול החדש, יישארו בשירות קבע רק הקצינים המצוינים בעלי הפוטנציאל הגבוה והמוטיבציה הגבוהה לשירות. פער נוסף, במסלול הנוכחי יכולים אנשי צוות האוויר ללמוד שנה אחת בלבד לתואר שני, פרק זמן המגביל את הלימודים לתחומי תוכן מסוימים. המודל החדש יכלול מגוון אפשרויות ומסלולי לימוד לנשארים לאחר שבע השנים הראשונות.

חליפה מותאמת
מפקד חיל-האוויר ציין כי בחינת מסלול השרות של לוחמי צ"א, ליבת כח האדם של החיל, הינה סוגיה אסטרטגית בעל השלכות ארוכות טווח על יכולתו ודמותו של החיל. שנת 2015 הוגדרה כשנת המעבר, בה יוכלו צוותי האוויר מ"דור הביניים" (שאינם משויכים למסלול החדש ואשר טרם סיימו מהמסלול הישן) לבחור באיזה מסלול ימשיכו. במחלקת הסגל מדגישים כי כל אדם יקבל את האפשרות לבחור את התוכנית המתאימה לו. ההערכה היא כי רוב האנשים יבחרו במסלול החדש. מדובר במאות אנשי צוות אוויר בגילאים שונים ובחיל המקדישים מחשבה רבה בתהליך. במהלך השנה תגובש תכנית למסלול החדש, הכוללת תכנית שרות, חוזה מעודכן וטיפול בדור המעבר. יערכו מפגשים עם מפקדי הבסיסים, הטייסות ועם בוגרי הקורסים הרלוונטים. במקביל יעודכנו המלש"בים המיועדים לקורס טיס במסלול החדש.

גם שינוי זה שנעשה לאחר עשור יידרש לבחינה בשנים הקרובות. השינויים בשרות הקבע ובאורח החיים של המשרתים משפיעים על קבלת ההחלטות הן ברמת האישית-מקצועית והן ברמת המשפחה. קורס הטיס הוא אחד הקורסים המבוקשים ביותר בצה"ל כבר שנים רבות ובכל שנה מצטרפים עשרות צוותי אוויר לטייסות הטיסה, המודל החדש יחזק את יתרונותיו של המסלול הנוכחי וימצה את יכולות הפרט אל מול אתגרי החיל.

 
1 | 2
 
במסלול החדש יישארו בשירות קבע רק הקצינים המצוינים בעלי הפוטנציאל הגבוה
במסלול החדש יישארו בשירות קבע רק הקצינים המצוינים בעלי הפוטנציאל הגבוה