יומן ארועים

Bookmark and Share
גדוד חדש למערכת "כיפת ברזל" פורסם בתאריך 18.09.2017
תגיות: כיפת ברזל , מערך ההגנה האווירית , הגנה אקטיבית
גדוד שני במספר הוקם להפעלת מערכת היירוט "כיפת ברזל". הגדוד יתמחה בגזרה הצפונית ויוביל את הפלגה הימית הראשונה במערך שתגן על מרחבה הימי של מדינת ישראל. מהגנ"א: "גדוד 'כיפת ברזל' החדש יתן מענה הגנה אקטיבית במרחב הצפוני והקמתו תהווה פיתוח יכולת ותפיסה אל מול צורך מבצעי"
כרמל להד

בשבוע שעבר הוקם גדוד חדש, שני במספר, למערכת הנשק "כיפת ברזל" שמפעיל מערך ההגנה האווירית (הגנ"א) בחיל-האוויר. הגדוד מתמחה באיומים אוויריים בגזרה הצפונית וכמו כן מפעיל את "כיפת ברזל" הימית. "הזירה הצפונית הייתה מאז ומתמיד גזרת האיום והייחוס העיקרית. הזירה משנה את פניה, חזיתות מתעצבות, האיומים מתרבים וגורמי אויב וטרור תופסים את מקומם בזירה - מדינות וארגונים כאחד", הצהיר תא"ל צביקה חיימוביץ, מפקד מערך ההגנה האווירית בטקס הקמת הגדוד. "אל תוך מציאות זאת קם היום גדוד כיפת ברזל החדש, שיהווה מענה הגנה אקטיבית במרחב הצפוני. הגדוד יפתח מומחיות ללחימה בזירה הצפונית ויעמיק את ההבנה ואת המוכנות המבצעית להתמודדות מול איומי זירה זאת".


"הזירה משנה את פניה, חזיתות מתעצבות, האיומים מתרבים וגורמי אויב וטרור תופסים את מקומם בזירה - מדינות וארגונים כאחד" | צילום: סליה גריון

סא"ל יוני גרינבוים, מפקד הגדוד החדש, הוסיף במעמד הטקס: "המציאות בסביבתנו הקרובה והרחוקה לצד בנין כוח הולך ומתפתח של האויבים סביבנו, מציבים לנו זירה ואיומים חדשים המחייבים אותנו לחשיבה יצירתית, מהירות תגובה, התמקצעות וגמישות. תהליך הקמת הגדוד הוא אבן דרך מבצעית משמעותית במרכיב ההגנה על בטחונה של מדינת ישראל. הגדוד הינו מבצעי ועצמאי. הגדוד החדש יבצע משימה ייחודית וראשונית במערך והיא השתתפות בהגנת המרחב הימי הכללי של מדינת ישראל לצד חיל-הים".

מענה אפקטיבי
הצורך באיזון עומסים על המערכת, שהביא להקמת גדוד כיפת ברזל שני, עלה לנוכח תהליכי בנין הכוח של האויב כשנה לפני שהחל מבצע "צוק איתן". עם פרוץ המבצע התבהר הצורך במערכת הנשק ואף התגבר האמון בה. "הקמת הגדוד היא תוצאה של צורך מבצעי שהלך והתחדד בהתרחבות האיום, צורך ששיאו היה ב'צוק איתן' שם ראינו את חיל-האוויר ומערך ההגנה האווירית מפעיל סוללות בכל הארץ", פירט תא"ל חיימוביץ. "המשמעות של מהלך פתיחת גדוד נוסף היא הוספת גורמי שליטה על היקף של מאות אנשים, זאת בעת לחימה הדורשת פיקוד קרוב, נוכח ואחראי ואישור תוכניות. האיומים אינם מקומיים אלא ארציים והדבר מחייב התארגנות של סוללות וגדודים כדי לייצר מענה אפקטיבי".


טקס הקמת הגדוד החדש. עם פרוץ המבצע התבהר הצורך במערכת "כיפת ברזל" ואף התגבר האמון בה | צילום: סליה גריון

"תהליך הקמת הגדוד החדש אינו מופרד מתהליכים אחרים של התעצמות המתרחשים במערך ובצה"ל והוא תגובה להתפתחות יכולות המדינות מסביב בתחום הרקטי ובתחום כלי-הטיס", מסביר סא"ל גרינבוים. "אחד האתגרים ביצירת הגנה במציאות שלנו היא היכולת להתאים את עצמך לשינויים. בניגוד למלחמות העבר בהן יכולנו לצפות בצורה ברורה יותר את מהלכי האויב, המציאות כיום היא דינמית וכוללת מרחב אי וודאות".

אחריות לאומית
למערכת הנשק "כיפת ברזל" אלפי טילים זמינים, בכמות הגדולה ממערכות נשק אחרות. המערכת נותנת מענה למגוון רחב של איומים באופן אפקטיבי וביצעה מעל ל- 1000 יירוטים מאז שנכנסה לשירות בשנת 2011. "הגדוד החדש מוקם מתוך הבנה שצריך עוד סוללות כיפת ברזל זמינות. בעבר היינו מורגלים למצב בו מתבצע יירוט אחד במלחמה אך כיום ישנם מאות יירוטים בכל הסלמה", שיקף רס"ן איתמר עבו, ראש מדור "כיפת ברזל".

הקמת הגדוד החדש מהווה נתבך נוסף בתהליך ההתעצמות של מערך ההגנ"א בשנתיים האחרונות כחלק מתהליך "נערכים לעתיד" אותו הוביל המערך. כחלק ממנו נבנתה מסגרת גדודית, מערכת "קלע דוד" הפכה למבצעית והוקמה כנף הערכות. "תהליך בנין הכוח מצביע על תהליכים צבאיים ומדיניים המתנקזים לכדי תמונה אחת. התהליך הראשון הינו התפתחות האיום, אם בעולם התלול מסלול (תמ"ס) שכנגדו למערך ההגנ"א מענה בלעדי ועולם הגנת שמי המדינה (הגנ"ש) שבו למערך יתרון יחסי", תיאר תא"ל חיימוביץ. "התהליך השני הינו ההבנה הצבאית והמדינית שרכיב ההגנה הוא חלק מתפיסת הביטחון הלאומית והוא נדרש על מנת לאפשר גמישות ושמירת החוסן הציבורי. הגנה חזקה מאפשרת לבצע תמרון, התקפה וקבלת החלטות רגועה הן בדרג המדיני והן בדרג הצבאי".


"הגנה חזקה מאפשרת לבצע תמרון, התקפה וקבלת החלטות רגועה הן בדרג המדיני והן בדרג הצבאי" | צילום: עדי עבו

מבצעי ועצמאי
כשבוע לפני טקס הקמת הגדוד והכרזתו כמבצעי, נערכה ביקורת כשירות וכוננות (כו"כ) ששולבה עם פעילות הגדוד בתרגיל הגיס (תרג"ס) והייתה לאבן דרך בתהליך הקמתו. "ראינו בתרג"ס הזדמנות לבצע אימון הפעלה מערכי ולהפגיש בין התרגיל לבין תהליך בנין הכוח", גילה תא"ל חיימוביץ. "פתיחת הגדוד החדש אינה היערכות חדשה בגזרה הצפונית אלא פיתוח תפישה אל מול צורך". סא"ל גרינבוים מוסיף: "המטרה בתרגיל הייתה לייצר סימולציה של האתגרים עמם נתמודד בלחימה וכחלק ממנו התקיים תהליך העברת האחריות על המרחב הצפוני מגדוד כיפת ברזל הוותיק אל הגדוד החדש".

כעת משסיים הגדוד את הביקורת בהצלחה והסתיים טקס ההקמה מתחיל הגדוד את עבודתו. "ההקמה מייצגת את ערכי חיל-האוויר והמערך ומשקפת משימתיות, טיפול באנשים, רוח לחימה ולכידות" סיכם סא"ל גרינבוים. "זהו אירוע אשר לקחו בו חלק אנשים רבים, מדובר במשימה חשובה ובאחריות לאומית".


כעת משסיים הגדוד את הביקורת בהצלחה והסתיים טקס ההקמה מתחיל הגדוד את עבודתו | צילום: עדי עבו