טייסות החיל

טייסת מנ"ט

מרכז ראשון לניסויי טיסה
במהלך שנת 1973 החליט מפקד חיל-האוויר דאז, האלוף בני פלד ז"ל, על הקמת "מרכז ניסוי טיסה" עצמאי אשר יתמחה בצורה מקצועית בכל הכרוך בניסויים ובמערכות וייתן מענה לבעיות מבצעיות. ב-1 באפריל 1974 הוקם מרכז ניסוי טיסה 5601 בבסיס תל נוף, שהוכפף פיקודית לבסיס הבחינה והניסויים החיילי בבסיס פלמחים. משימותיה של היחידה כללו תכנון וביצוע ניסויי טיסה במטוסים ובאמל"ח ומתן המלצות, על פי אותם ניסויים, בנוגע לכלים בהם שוקל חיל-האוויר להצטייד.

הצורך בהפעלת מטוסי ניסוי יחודיים במסגרת מנ"ט והיעדר מסלול בבסיס פלמחים, אילץ לפצל את הפעלת היחידה: גף מבצעי טיסה וגף אחזקה מוקמו בבסיס תל נוף ותחום הניסויים נותר בבסיס פלמחים. קשיים אלה הם שהביאו לכך שב-24 באוגוסט 1978 הועברו אגפי היחידה שהיו בבסיס פלמחים אל בסיס תל נוף.

תפקיד הטייסת כיום
בספטמבר 1990 נקבע שמה של היחידה ל"טייסת מנ"ט 5601". עתה היא כפופה הן למפקד בסיס תל נוף והן לראש מחלקת אמל"ח בחיל-האוויר. רמ"ח אמל"ח מעביר לטייסת את הדרישות המבצעיות של המחלקה מהמערכות אותן בוחנת הטייסת, וזו מעבירה לו את מסקנותיה לגבי יכולתן של המערכות לענות על אותן דרישות. בנוסף, הטייסת משרתת את מחלקת הדרכה של חיל-האוויר, כאשר היא מדריכה אנשי צוות אוויר מהטייסות המבצעיות ומבית-הספר לטיסה לגבי יכולות ומגבלות כלי-הטיס אותם הם מפעילים.

בטייסת משרתים זה לצד זה אנשי צוות אוויר ומהנסי ניסוי מוטסים. השירות כטייסי ניסוי וכנווטי ניסוי בטייסת מתאפשר לאחר תקופת שירות ארוכה כאנשי צוות אוויר מבצעיים ואינו מחליף אותו, שכן אנשי צוות האוויר ממשיכים לטוס באופן מבצעי בטייסות החיל גם לאחר הצבתם בטייסת מנ"ט. אנשי צוות האוויר בטייסת מאופיינים ביכולת הטסה גבוהה, המאפשרת להם לקחת את המערכות הנבחנות לנקודות הקיצון שלהן.

מהנדסי הניסוי מוגדרים כאנשי צוות עזר אווירי. הם מאותרים לשירות בטייסת מבין תלמידי האווירונאוטיקה של הטכניון ומבין המהנדסים שמשרתים בטייסת בתפקידים אחרים. הטובים ביותר מבין מהנדסי הניסוי נשלחים לקורס הכשרה של שנה בקליפורניה, לאחריו הם מבצעים את ניסויי הטיסה המורכבים מבין אלה בהם עוסקת הטייסת.