טייסות החיל

יחידת ההעמסה

ראשית פיקוח ההעמסה בחיל-האוויר
עם קליטת מטוסי ה"ענק" (סטרטוקרוזר) בחיל-האוויר במאי 1963, התעורר לראשונה הצורך בפקח העמסה לצורך טעינה מחושבת ומאוזנת של המטוסים בציוד. כך הוקם גף העמסה. לאחר מכן, קליטת זוג מטוסי ה"קרנף" (הרקולס) הראשונים חייבה הימצאותו של איש צוות מקצועי קבוע שישא באחריות להעמסת המטוס, משקלו ואיזונו. לצורך כך נשלח קצין ייעודי ללמוד את המקצוע בארה"ב, על-מנת שיוכל להכשיר פקחי העמסה נוספים בישראל ולפתח את התחום המקצועי בחיל. בעקבות המשך קליטת מטוסי קרנף, הוחלט להקים יחידה ייעודית, שתהווה את הסמכות המקצועית והמיומנת בכל נושאי העמסת המטוסים, משקלם ואיזונם.

יחידת ההעמסה הוקמה במאי 1974 על מנת לארגן, לשנע, להטעין ולפרוק את כל ציוד צה"ל המיועד להטסה, הצנחה והטלה במטוסי תובלה של חיל-האוויר ואחרים. מאז הקמתה, הייתה היחידה שותפה לכל המבצעים ולכל הפעילויות של טייסות הבסיס בארץ ובחו"ל. פקח העמסה הוא איש צוות הכרחי לתפעול מטוס הקרנף ואכן, הרוב המוחלט של משימות היחידה מתבצע על מטוס הקרנף. בין המתארים העיקריים הדורשים התערבות אינטנסיבית של פקחי העמסה נמצאים התדלוק האווירי, הצנחת כוחות ומטען ופעילות במסגרת משלחות הומניטריות בחו"ל.

בעזרת מסוף המטענים של היחידה, הפועל כמו גף טכני בטייסת, פועלת יחידת ההעמסה לשיפור ולייעול צורת העבודה ויוצרת ובונה כלים מיוחדים משלה אשר אינם קיימים בשום מקום אחר בעולם. היוזמות העומדות מאחורי מערכות רבות הגיעו מתוך היחידה עצמה. באותם מקרים היחידה הייתה זו שהכירה בצורך במערכת, הגתה רעיון לפיתוח כלי או מכשיר חדש ורק לאחר מכן אישר מטה חיל- האוויר את הפרויקט.

תהליך הכשרת הפקחים מתקיים בבית-הספר לפקחי העמסה המופעל על ידי הפקחים. פקחים, שהוכשרו להדרכה הם אלה המלמדים את החניכים. כל החיילים הנבחרים לעבור את הקורס הנם מפסיקי השתתפות בקורס-טיס משלב הבסיסי. קורס פקחי העמסה נמשך שבעה חודשים, ובסיומו מקבלים החניכים כנפי צוות עזר אוויר ונכנסים לשירות סדיר ביחידה.

 

סמל יחידת העמסה
סמל יחידת העמסה