טייסות החיל

טייסת "נשר הזהב"

טייסת "נשר הזהב" הוקמה בשנת 1950 כטייסת של מטוסי הרווארד ושימשה לאימון חניכי קורס הטיס של חיל האוויר הישראלי. ב-1956, עם פתיחת מבצע קדש, פרסו מטוסי הטייסת לשדה התעופה שדה תימן והשתתפו במשימות תקיפה, הנרה, סיור וקישור. במהלך תקיפת מתחם אבו עגילה נהרג מפקד הטייסת סרן משה אשל והוחלף על ידי סגנו, עובדיה נחמן.

הדממות והקמות
בשנת 1959 הודממה הטייסת. היא הייתה סגורה במהלך שנות ה-60 ונפתחה שוב ב-1973, הפעם כטייסת "סקייהוק". היא שוכנה בבסיס עציון בסיני, והייתה אחראית על הקא"מ - קורס האימון המבצעי, אותו עוברים הטייסים לאחר סיום בית-הספר לטיסה. בשנת 1982, בעקבות פינוי חצי האי סיני על ידי ישראל, עברה הטייסת לבסיס רמון.

בשנת 1985 הודממה הטייסת שנית למשך שנה, והוקמה מחדש בשנת 1986 כטייסת מטוסי F-16. במבצע "דין וחשבון" בחודש יולי 1993 ביצעה הטייסת יותר מעשר גיחות תקיפה ביום. ב-1996, במבצע "דין וחשבון", ביצעה הטייסת עשרות גיחות תקיפה מרמת דוד ומבסיס האם. ב-11 בינואר 1999 השתתף זוג ניצים של הטייסת בתקיפת מטרות תשתית של ארגון החזבאללה בסוג'וד הנטושה בדרום לבנון. התקיפה בוצעה ובמהלכה הטילו המטוסים פצצות בשני יעפים ופגעו ביעד.

בתחילת 1996 החלה הטייסת במהלך נסיוני של קליטת נווטים. הרעיון לשלב נווטים בטייסות הנץ עלה על רקע קליטת מטוסי נץ דו-מושביים מעודפי חיל-האוויר האמריקאי באוגוסט 1994.

חזרה למסורת הקא"מ
במהלך שנת 1999 חזרה הטייסת לשמש באורח סדיר כטייסת קא"ם, תפקיד שהיה נחלתה מיום הקמתה. מחזור ראשון של חניכים בקא"ם נץ בטייסת, שכלל שישה חניכים, הסתיים בהצלחה. בשנות ה-90 הטייסת אף התאמנה לצד חילות-האוויר של טורקיה ואיטליה.

בשנות ה-2000, עם התעצמות אינתיפאדת אל אקצא, תקפו גם מטוסי קרב מטרות תשתית ושלטון של הרשות הפלסטינית, תקיפה ראשונה בגדה המערבית מאז מלחמת ששת הימים. במסגרת זו השתתפו ניצים של הטייסת בתקיפה שנערכה ב-4 בדצמבר 2001 ובמהלכה תקפו ביחד עם ניצים מטייסת "הנגב" מתקן של כוח 17 של אש"ף בעזה.

במלחמת לבנון השניה ביצעה טייסת "נשר הזהב" קרוב לאלף גיחות במשימות תקיפת יעדי טרור, משגרים וכלי-רכב, תקיפת מצררים של מאחזי שיגור, הבערת שטחים שמתוכם שיגר החזבאללה רקטות וקטיושות לשטח ישראל, משימות מיוחדות ופטרולי יירוט. במבצע "עופרת יצוקה" השתתפה הטייסת במשימות תקיפה של מחסני אמל"ח, אזורי שיגור רקטות ומנהרות ההברחה מתחת לציר פילדלפי.

עידן ה"אדיר"
בחודש אוגוסט 2015 נפתחה מחדש הטייסת בתור טייסת ה"אדיר" (F-35I) הראשונה. כשנה וחצי לאחר מכן, בדצמבר 2016, נחתו בארץ זוג מטוסי "אדיר" ראשונים ונקלטו בטייסת "נשר הזהב". מאז נחתו מטוסי "אדיר" נוספים והטייסת נמצאת בתהליך קליטה לקראת הכרזתם כמבצעיים.

סמל טייסת "נשר הזהב"
סמל טייסת "נשר הזהב"