בסיס הטכני

בשנות ה-40 הקצו הבריטים תקציב למטרות חינוך באמצעותו הקים היישוב העברי בית-ספר לחינוך מקצועי, אשר לימים יהפוך לבית-הספר הטכני.

 יהודה השמשוני ז"ל, שהגיע ארצה בשנות השלושים והיה בעל תעודת מהנדס למכונאות מטוסים, החליט להקים במסגרת ארגון "ההגנה" קלוב (מועדון) דאייה בחיפה. כמעט מדי ערב הוא העביר הדרכות במקצועות התעופה לחברי המועדון שהקים, ביניהם היו יוסף וכסלר ז"ל, עזר ויצמן ז"ל, פרופסור זינגר ז"ל ואחרים. לקראת סוף שנת 1947, הוחלט בישיבת הועד ליצור מסגרת הדרכה מסודרת למקצועות התעופה ועלה הצורך להקים בית-ספר טכני, לקראת הקמת חיל-אוויר שישמש את המדינה שבדרך. מיד לאחר מכן הוחלט לפתוח בחיפה קורס למהנדסי קרקע.

סמל בסיס טכני