בסיס הקריה
מפקדת חיל-האוויר מהווה גוף המטה של חיל-האוויר, האחראית לבניין כוחו של החיל ולהפעלתו בשגרה ובחרום.
במוסדות המפקדה, השוכנים ברחבי מחנה מפקדת החיל (ממח"א 111), מתקבלות ההחלטות על בניין הכח, על אופן הפעלת החיל ובהם מתבצעת השליטה בכח, בטייסות וביחידות
סמל מטה חיל-האוויר