בסיס פלמחים
הבסיס הוקם במחצית השנייה של שנות השישים, בתחילה כשדה פיתוח לאמצעי לחימה ובסיס ניסויים מסווגים של חיל-האוויר.
עם השנים גדל הבסיס ונוספו לו טייסות ויחידות מגוונות.
בסיס פלמחים