בסיס חצרים

בסיס חצרים הוא הבסיס הראשון של חיל-האוויר שנבנה מן היסוד כבסיס חדש ולא על שטחו של בסיס קיים ש"עבר בירושה" מחיל-האוויר הבריטי. הוא היה הבסיס הרביעי של חיל-האוויר שהוקם מאז היווסדו של החיל.

בסיס חצרים