בית הספר להגנה אווירית

בית-הספר להגנה אווירית (ביסל"א) הוא בסיס ההכשרה של מערך ההגנה האווירית. תפקידו להכשיר ולהסמיך טירוני הגנה אווירית לרמת רובאי 03 וכן להכשיר ולהסמיך לוחמים ומפקדים במערך.
ביסל"א הוא גם הגוף שמאמן את מערך המילואים ובהיעדר אגד דרום, הוא הגוף שמפקד, מנחה ומתאם את כוחות ההגנה האווירית במרחב פיקוד דרום.

בית הספר להגנה אווירית